Këto janë disa faqe që kanë lidhje, ndoshta të tërthortë, me gjuhën shqipe. Mos kritiko por ndihmo!

Për bisedime: irc://irc.freenode.net/shqip.

If you don't understand what's written on this page, that's OK, I invite you to look at some of my photographs on Wikimedia Commons or Flickr.